Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139863

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren -województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy,bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • monitoruje media (prasę, radio, TV, internet, PAP) pod kątem tematów związanych z ochroną zabytków, w tym na bieżąco przekazuje pojawiające się istotne informacje właściwym członkom kierownictwa Urzędu,
 • współpracuje z kierownictwem Urzędu w zakresie pozyskiwania informacji związanych z działaniami podejmowanymi w Urzędzie i przekazywania ich zainteresowanym mediom,
 • opracowuje projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, organizuje i obsługuje wystąpienia medialne (konferencje prasowe, briefingi, wywiady, oświadczenia medialne),
 • udziela odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów,
 • obsługuje strony internetowe i media społecznościowe w zakresie informowania o działalności Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania, analizowania informacji, precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowePrasowaczka ręczna

- klejenie elementów odzieży- prasowanie elementów odzieży- włączanie żelazek i urządzeń prasujących, sprawdzanie ich działania- plisowanie materiałów ręczne- formowanie elementów...

Specjalista do spraw logistyki

- koordynowanie procesów transportowych- praca jednozmianowa w godzinach 8-16- umowa zlecenie na okres 3 lat Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: rosyjski, w...

Pracownik sprzątający

- utrzymywanie czystości na terenie Portu Lotniczego w szczególności: pomieszczeń biurowych, socjalnych, pokoi, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, holów głównych, pomieszczeń kontenerowych,...

Asystent księgowości

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- wsparcie biura rachunkowego,- zapoznanie z programem Comarch Optima,- zapoznanie z...

Młodszy Specjalista Service Desk

Zadania: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wsparcia (1-wsza i 2-ga linia) od klientów wewnętrznych (pracowników ADS), administracja systemami IT, pisanie raportów SQL, analiza i rozwiązywanie...