Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Sprzątaczka w sekcji administracyjno-gospodarczej wydziału inwestycji i remontów kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Sprzątaczka w sekcji administracyjno-gospodarczej wydziału inwestycji i remontów kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/7313
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- mycie, czyszczenie, pastowanie, froterowanie podłóg- odkurzanie i mycie parapetów okiennych, klatek schodowych, powierzchni przeszklonych i balustrad- mycie urządzeń sanitarnych, glazury, luster, lamperii- uzupełnianie mydła, ręczników, papieru toaletowego, odświeżaczy WC- mycie okien, pranie firan i żaluzji okiennychWarunki pracy:- praca na wysokości do 3 m- przenoszenie ciężarów do 12 kgMiejsce wykonywania pracy: 91-729 Łódź, ul. Smutna 23a / Anstadta 9.Miejsce składania dokumentów:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi"Inne informacje:- wynagrodzenie: 2 800 zł brutto + wysługa lat- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,- planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Warunki pracy:- praca na wysokości do 3 m- przenoszenie ciężarów do 12 kg

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziKierownik Działu Jakości

Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

Specjalista ds. Realizacji Zamówień

Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

Diagnosta medyczny (badania słuchu)

Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

Pracownik Działu Finansowego

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...