Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 88138

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym

Zakres zadań

 • wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym
 • uczestniczy w kontrolach dotyczących wykonywania przez podległe jednostki KMP w Łodzi ustawowych zadań Policji a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów
 • przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące działania Policji, postępowania policjantów i pracowników Policji
 • gromadzi i analizuje materiały dotyczące naruszenia prawa przez policjantów Policji opracowuje analizy i informacje na podstawie materiałów własnych i wpływających do Wydziału Kontroli
 • analizuje ujawnione nieprawidłowości i zagrożenia w funkcjonowaniu jednostek komórek organizacyjnych , opracowuje wytyczne i zalecenia celu wyeliminowania nieprawidłowości
 • przygotowuje sprawy ostatecznie załatwione do archiwum
 • pełni dyżury w ramach skarg i wniosków w wyznaczonych grafikiem terminach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętnosc organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność rozwiązywania i przewidywania problemów
 • umiejętność szybkiego uczenia się
APLIKUJ TERAZ

Handlowiec

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów Współpraca i bieżąca obsługa Klientów Raportowanie wyników pracy Wykształcenie minimum średnie Znajomość lokalnego rynku złomu stalowego i metali...

Kierownik Robót Konstrukcyjnych (Obiekty zabytowe)

Zakres obowiązków: Nadzór i kontrola nad realizacją robót budowlanych, Prowadzenie robót zgodnie z projektem i harmonogramem, Nadzorowanie i współpraca z podwykonawcami i dostawcami,...

Junior Continuous Improvement Leader

Your responsibilities Working with the leadership team and functional managers on developing strategy deployment action plans. Championing a culture of continuous improvement and waste elimination...

Lekarz Ortopeda

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Partner Kierujący Placówką Franczyzową

mBank to przede wszystkim ludzie. Łączy nas współpraca, otwartość na zmiany i innowacyjność. Dołączając do nas będziesz mieć pracę, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na...