Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 103562

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze - brak windy. Zadania wykonywane będą także na terenie pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole warunków pracy i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych oraz przekazuje wnioski zmierzające do usuwania tych zagrożeń,
 • prowadzi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • wdraża postanowienia i wytyczne o ochronie przeciwpożarowej, czuwa nad stosowaniem przewidzianych w nich środków zapobiegawczych,
 • bierze udział w dochodzeniach pożarowych, analizuje przyczyny powstawania pożarów oraz opracowuje zalecenia w celu przeciwdziałania tym wypadkom,
 • analizuje warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego określonych w dokumentacji technicznej opracowanej dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, przedstawia wnioski i propozycje w tym zakresie,
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn pożarów,
 • bierze udział w dokonywaniu oceny dokumentacji projektowej w zakresie p.poż.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z ustawą z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność oceniania występowania zagrożeń w zakresie p.poż,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i egzekwowania poleceń,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
APLIKUJ TERAZ

Mechanik wózków widłowych

Główne zadania na stanowisku: Dokonywanie diagnoz oraz awaryjnych i bieżących prostych napraw urządzeń Dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz stanowisko pracy Wymagania:...

Brukarz/kamieniarz

układanie kostki brukowej Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe

Hydraulik sieci zewnętrznych

Zgodny z zajmowanym stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe

Kierowca samochodu ciężarowego

Zgodny ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku kierowcy ciężarowego

Pomoc kuchenna / pracownik kuchni

- przygotowywanie warzyw i owoców, obróbka wstępna- gastronomiczny rozbiór mięsa- przygotowanie potraw zgodnie z zaleceniem kucharza- porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych-...