Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116069

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca na tym stanowisku odbywa się pod nieustanną presją czasu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych. Wykonywanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym systemem SAP AA.,
 • prowadzi zadania związane z podatkami lokalnymi w zakresie składników majątku Oddziału przeznaczonego na potrzeby administracyjne,
 • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem majątku Oddziału (sporządza i aktualizuje ankietę ubezpieczeniową).,
 • realizuje zadania dotyczące oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
 • prowadzi sprawy związane z uaktualnianiem spisów wyposażenia pomieszczeń Oddziału w zakresie znakowania wyposażenia,
 • prowadzi sprawy związane z kartami wyposażenia pracowników Oddziału poprzez ewidencjonowanie indywidualnego wyposażenia pracowników Oddziału,
 • bierze udział w planowaniu i wydatkowaniu środków budżetowych na wydatki administracyjne Oddziału
 • przygotowuje niezbędną dokumentację w zakresie zamówień publicznych dla zadań należących do właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie: klasyfikacji środków trwałych, gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ustawy o rachunkowości (m.in. w zakresie środków trwałych i inwentaryzacji), ustawy o podatkach lokalnych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie gospodarowania środkami trwałymi, prowadzenia obsługi programu ewidencji środków trwałych,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu SAP AA,
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...