Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120951

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • przyjmuje/wysyła dokumenty jawne i niejawne wpływające/wychodzące do/z PSG w Łodzi pocztą tradycyjną i za pośrednictwem systemów elektronicznych oraz ewidencjonuje dokumenty, rozdziela korespondencję zgodnie z dekretacjami,
 • prowadzi rejestry pomocnicze aktów normatywnych oraz ewidencji pieczęci i stempli służbowych oraz elektronicznych nośników informacji,
 • sporządza comiesięczne zestawienie wysyłanej korespondencji jawnej przez Urząd Pocztowy,
 • organizuje i prowadzi prace związane z brakowaniem i niszczeniem niejawnej dokumentacji BC zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, oraz kompletuje i przygotowuje akta zakończonych spraw do Archiwum Zakładowego,
 • sprawuje nadzór nad poświadczeniami bezpieczeństwa osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych,
 • przygotowuje wykazy oraz dokumenty do rocznej kontroli z ochrony informacji niejawnych,
 • udziela informacji i pomocy przy klasyfikowaniu dokumentów zainteresowanym osobom oraz kompletuje i przygotowuje akta zakończonych spraw przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowanie i działalnością Straży Granicznej, znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) w tym programu Excel, Word i urządzeń biurowych, staranny i estetyczny charakter pisma ręcznego, znajomość zasad obsługi urządzeń kancelaryjnych i obiegu dokumentów,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • systematyczność, dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ochrony informacji niejawnych, z czynności kancelaryjnych, z ochrony danych osobowych
 • umiejętność pozytywnego podejścia do petenta,
 • umiejętność współpracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...