Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126044

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                                                                                                          • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie                                                   
 • praca w trudnych warunkach,                                                                
 • wykonywanie badań laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego obciążenie mięśniowo–szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu słuzbowego,                                                                                 
 • praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności i związana jest  z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenia kraju.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrzadów kontrolnych i pomiarowych,                                                                               
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,         
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,                                     
 • podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.   

Zakres zadań

 • Wykonuje w terenie badania nawierzchni oraz odwierty,
 • Opracowuje i analizuje wyniki przeprowadzonych pomiarów,
 • Pobiera próby w terenie i transportuje je do Laboratorium w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Przygotowuje dane do monitoringu jakości robót na podstawie wykonanych pomiarów na zadaniach realizowanych przez Oddział,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań,
 • Kontroluje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu.
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakietu MS-Office),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B+E,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzania jakością - norma PN EN ISO/IEC 1702.
APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...