Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 88285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne ( brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczania higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość w zakresie wydatków budżetowych Izby w tym min.: prowadzi ewidencję i dokumentacje księgową, księguje dokumenty i dowody księgowe
 • Przestrzega procedur i przepisów wynikających z zasad rachunkowości
 • Realizuje plan finansowy pod względem wykonawczym na podstawie ksiąg rachunkowych
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty do archiwizacji zgodnie z przyjętymi procedurami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Podstawowa wiedza w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Finance Officer in Management Reporting Department

  Would you like to join to dynamic team of specilaists to play an important role in creating an efficient reporting process with high quality? We are now looking for a Finance Officer in Management...

  Junior Process Officer in Finance Department

  We are looking for a Junior Process Officer to join rapidly growing Nordea Finance Department. This is great opportunity to become a member of highly skilled team, collaborate with our stakeholders...

  Młodszy Analityk ds. Rozwoju Technicznego [rekrutacja online]

  Rozwój oraz walidacja metod analitycznych (API, wyrób gotowy - HPLC, UHPLC), Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych produktów farmaceutycznych zgodnie z zasadami GMP, Interpretację...

  Analityk ds. Rozwoju Technicznego [rekrutacja online]

  Rozwój oraz walidacja metod analitycznych (API, wyrób gotowy - HPLC, UHPLC), Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych produktów farmaceutycznych zgodnie z zasadami GMP, Interpretację...

  Junior Process Officer / Process Officer with Swedish

  Would you like to increase your knowledge within the Banking sector and collaborate with different stakeholders across Nordic countries and Poland in a dynamically changing environment? We are now...