Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent do spraw: archiwum w sekcji archiwum wydziału ds. ochrony informacji niejawnych kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Starszy referent do spraw: archiwum w sekcji archiwum wydziału ds. ochrony informacji niejawnych kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/2728
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- weryfikuje i przyjmuje do archiwum dokumentację powstałą w toku działania komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz jednostek jej podległych w celu bezpiecznego jej przechowywania oraz zabezpieczenia i konserwacji,- aktualizuje ewidencję, rejestry, kartoteki dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej KWP w Łodzi zgodnie z zasadami archiwistyki w celu kontroli w zakresie narastającego zasobu archiwalnego we własnej jednostce,- bierze udział w złożonym procesie brakowania dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi oraz jednostkach jej podległych, której okres przechowywania w archiwum upłynął oraz niszczenia wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej,- prowadzi okresowe kontrole zgodności stanów ewidencyjnych zbioru akt archiwalnych ze stanem faktycznym w archiwum KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych w celu ustalenia czy posiadany zasób archiwalny odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z przepisami prawa,- prowadzi profilaktykę w zakresie zabezpieczenia zasobu archiwalnego oraz konserwację polegającą na przywracaniu materiałom archiwalnym ich pierwotnego stanu,- prowadzi obsługę kancelaryjno - administracyjną Sekcji Archiwum w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania,- opracowuje cząstkowe informacje na potrzeby okresowych sprawozdań z wykonania prac archiwalnych i posiadanego zasobu archiwalnego garnizonu łódzkiego zlecanych przez KGP Co oferujemyDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćJako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%Warunki pracypraca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w piwnicy, dźwiganie ciężarów pow. 5 kg.Dodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,3780 mnożnik kwoty bazowej tj. 2800,04 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnieobsługa komputera w zakresie pakietu MS Office znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwumPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji lub pracy biurowejpoświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800,04 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziSpecjalista ds. zakupów i logistyki

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej i płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od ponad 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Pomoc kuchenna - rpo (vi)

Pomoc kuchni, przygotowywanie mięsa, warzyw, zmywanie Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Kierowca - pomoc kuchni - power (v)

Rozwożenie obiadówKontakt z klientemPomoc na kuchni przy wydawaniu obiadówPrzygotowywanie warzyw i owoców Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia:...