Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86875

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym dokumenty w formie elektronicznej;
 • analizuje i ocenia wpływające dokumenty pod względem poprawności formalnej i rachunkowej oraz przygotowuje korekty dokumentów w trybie art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa w celu wyeliminowania z obrotu prawnego błędnych/wadliwych deklaracji podatkowych;
 • analizuje deklaracje złożone z naruszeniem prawa, sporządza wnioski z zakresu postępowań karnych skarbowych celem realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną;
 • akcyjnie uczestniczy w czynnościach sprawdzających – w celu weryfikacji poprawności składanych dokumentów;
 • przyjmuje i obsługuje pozostałą korespondencję z zakresu działania komórki organizacyjnej celem realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną;
 • na bieżąco współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami podatkowymi w celu zapewnienia realizacji zadań komórki;
 • przygotowuje i kompletuje dokumenty w celu ich późniejszej archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Administrator STORAGE (Specjalista IT)

  Wymagania: Znajomość rozwiązań backupowych Znajomość rozwiązań storage lokowych, NAS i deduplikatorów Umiejętność mapowania dostępu, ZONE w sieciach SAN Zdolności organizacyjne i...

  JavaScript Developera

  Responsibilities: Maintaining the visual layer of the clients internal products and services at a good level; Writing a code in JavaScript; Creating technologically advanced web and single-page...

  Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

  Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

  Administrator ds. Importu z Językiem Francuskim

  Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...

  Administrator ds. Importu z Językiem Norweskim

  Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...