Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100636

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca w siedzibie jednostki na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego
 • praca wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku dwukondygnacyjnym, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).Zakres zadań

 • Analizuje, ocenia i rozpatruje przydzielone sprawy (odwołania, zażalenia,) przygotowuje projekty pism i rozstrzygnięć,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi złożone na rozstrzygnięcia wydane przez organ odwoławczy w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz kompletuje niezbędne dokumenty celem ich przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Zbiera, gromadzi i analizuje dane otrzymane od organów podatkowych lub z hurtowni danych WHTAX w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości podatkowych,
 • Przygotowuje projekty pism o charakterze porządkowym kierowane do podatników, organów podatkowych i egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami,
 • Opracowuje projekty pism do innych organów i instytucji z właściwości komórki organizacyjnej,
 • Przygotowuje i przesyła w terminach wynikających z przepisów prawa i zarządzeń wewnętrznych akta spraw zakończonych do właściwych organów podatkowych i egzekucyjnych,
 • Ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość przepisów podatkowych, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Wydziału Elektrycznego i Automatyki

Twój zakres obowiązków: Tworzenie planów czasowych w zakresie remontów, modernizacji i inwestycji odtworzeniowych. Nadzór nad realizacją prac prowadzonych przez brygady wewnętrzne i...

Lakiernik proszkowy

Zakres obowiązków: lakierowanie półfakrykatów. Oczekujemy: znajomości rys. technicznego, doświadczenia w pracy na produkcji, umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi,...

Specjalista ds. Reklamacji

Warto być z nami, bo: Mikomax Smart Office to polska, międzynarodowa firma, która tworzy miejsca do pracy dopasowane do zmieniającego się świata. Już 30 lat dostarczamy klientom w Polsce, jak...

Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Kontrola bieżącej produkcji Odbiór jakościowy wyrobów zmontowanych Raportowanie operacji w systemie Wystawianie reklamacji do dostawców Wyrywkowa weryfikacji elementów...

Administrator z językiem włoskim

Twój zakres obowiązków: Nadawanie odpowiednich kodów celnych Przygotowywanie dokumentów celnych Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym Prace administracyjne Wsparcie procesów...