Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116239

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, czterokondygnacyjnym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Świadczy usługi wsparcia użytkownikom wewnętrznym KAS oraz użytkownikom zewnętrznym (podmioty gospodarcze) w kraju i zagranicą w zakresie systemów obsługujących usługę e-Tranzyt, EMCS PL2. Obsługuje zgłoszenia w aplikacji Centralny Serwis Desk.
 • Udziela użytkownikom zewnętrznym i wewnętrznym zgody na działania w procedurze awaryjnej.
 • Współpracuje z Referatem Wsparcia Systemów Informatycznych w celu rozwiązywania problemów merytorycznych zgłaszanych przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Współpracuje z zagranicznymi administracjami w celu prawidłowej obsługi procedur tranzytu oraz przemieszczeń akcyzowych.
 • Opiniuje dostarczaną dokumentacje.
 • Przygotowuje scenariusze testowe i plany testów.
 • Testuje produkty.
 • Ocenia dostarczoną przez wykonawcę dokumentację projektową oraz wdrożeniową i powykonawczą.
 • Przygotowuje materiały oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników Help Desk oraz pracowników Wydziału.
 • Obsługuje przydzieloną korespondencje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa wiedza z zakresu regulacji prawnych dotyczących procedur tranzytu i przemieszczania towarów akcyzowych
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność poszukiwania i analizy informacji,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • sumienność, dokładność, rzetelność, terminowość,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...