Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 125881

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędzie na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku siedmiokondygnacyjnym,
 • budynek wyposażony w windę,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

               

Zakres zadań

 • Uczestniczy, pod nadzorem audytora wewnętrznego, w prowadzeniu zadań zapewniających (w tym m.in. w: przeprowadzaniu analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem, opracowaniu programu zadania, przeprowadzaniu czynności audytowych zgodnie z programem, sporządzaniu sprawozdania) w celu dostarczenia Dyrektorowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej.
 • Bierze udział, pod nadzorem audytora wewnętrznego, w realizacji czynności doradczych, służących wspieraniu Dyrektora w realizacji celów i zadań, których cel i zakres uzgodniony jest z Dyrektorem.
 • Uczestniczy, pod nadzorem audytora wewnętrznego, w monitorowaniu i w przeprowadzaniu czynności sprawdzających służących dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanych.
 • Prowadzi dokumentację audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego
 • Uczestniczy, pod nadzorem audytora wewnętrznego, w realizacji audytów wewnętrznych na zlecenie Ministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezesa Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Komunikatywność
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy i przeszkolenia w zakresie: audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej
 • Znajomość metodologii prowadzenia audytu wewnętrznego oraz znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Jakie zadania na Ciebie czekają? sprzedaż produktów i usług w swoim sektorze, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów; realizacja i monitorowanie procesów zamówień klientów; dbanie...

Twórca artykułów z zakresu marketingu

- utworzenie artykułów z zakresu marketingu do rosyjskojęzycznej strony internetowej- utworzenie krótkich postów na bloga w języku rosyjskim z zakresu marketingu- przewidywany okres...

Sprzedawca - handlowiec

- sprzedaż towarów tureckich - kontakt z kontrahentami w Turcji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: turecki, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie -...

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, skaner, fax,- przyjmowanie i wysyłanie...

Pracownik socjalny

obsługa interesantów, praca w terenie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna...