Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Pabianice
Ogłoszenie o naborze Nr 126910

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz opracowuje projekty decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych, decyzji stwierdzających nadpłatę i umarzających postępowanie podatkowe oraz w sprawach sukcesji praw i obowiązków następców prawnych.
 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz opracowuje projekty decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych.
 • Wprowadza akty notarialne, postanowienia sądowe, informacje z banku i dokonuje czynności sprawdzających w zakresie działania komórki. Kontroluje i analizuje składane deklaracje, zeznania i inne dokumenty podatkowe. Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego mogących skutkować wszczęciem postępowania karnego skarbowego.
 • Prawidłowo, rzetelnie, kompletnie i terminowo wprowadza dane do systemów komputerowych.
 • Zakłada i prowadzi akta podatkowe, przechowuje oraz systematycznie przekazuje akta do archiwum zakładowego.
 • Prowadzi na bieżąco wymagane ewidencje i rejestry zgodnie z właściwością rzeczową komórki oraz instrukcją kancelaryjną.
 • Rejestruje środki odwoławcze oraz przekazuje je do Izby Administracji Skarbowej wraz ze stanowiskiem Urzędu.
 • Opracowuje sprawozdania, analizy oraz informacje z zakresu działania komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...