Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126897

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędzie na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwukondygnacyjnym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne ( brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno- sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Analizuje, ocenia i rozpatruje przydzielone sprawy (zażalenia i wnioski), przygotowuje projekty pism i rozstrzygnięć – celem ich przedłożenia do akceptacji przełożonym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do WSA złożone na rozstrzygnięcia wydane przez organ odwoławczy w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz kompletuje niezbędne dokumenty celem ich przekazania do WSA.
 • Przygotowuje projekty pism o charakterze porządkowym kierowane do podatników i organów podatkowych i egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami – celem ich przedłożenia do akceptacji.
 • Opracowuje projekty pism do innych organów i instytucji z właściwości komórki organizacyjnej – celem ich przedłożenia do akceptacji.
 • Ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem – celem zapewnienia przejrzystości obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje sprawozdania dotyczące działań podległych organów egzekucyjnych - celem ich przedłożenia do akceptacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta ds. OZE

Twój zakres obowiązków: Działania sprzedażowe w największej prywatnej organizacji na rynku energii w Polsce Doradztwo w zakresie energetyki i sprzedaż wysokiej klasy, kompleksowego produktu,...

Operator / Operatorka Wprowadzania Danych Reklamacyjnych

Zadania: Pobieranie z magazynu i rozpakowywanie asortymentu z pudełek. Sprawdzanie danych adresowych z opakowania oraz załączonych dokumentów. Identyfikacja produktu: model, datę produkcji,...

Lekarz Chorób wewnętrznych / Medycyny rodzinnej

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Specjalista ds. finansowych

Zadania: ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z...

Młodszy konsultant

telefoniczna obsługa klienta, przyjmowanie połączeń, sprzedaż aktualnej oferty firmy Wymagania inne: wymagana znajomość obsługi komputera