Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126452

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w pomieszczeniach piwnicy,

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość przygotowania dokumentów do archiwizacji, następnie włącza je do zbioru archiwum w celu bezpiecznego jej przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji ,
 • prowadzi w formie elektronicznej i manualnej registraturę powierzonego zasobu archiwum (archiwalnego zbioru akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników garnizonu łódzkiego) oraz ją aktualizuje,
 • udostępnia akta w resorcie i poza resort (sądy, prokuratury) oraz wykonuje kwerendy i analizy informacji zawartych w zbiorach archiwum KWP w Łodzi w celu uzyskiwania informacji określonych przez zleceniodawcę,
 • przygotowuje pisma oraz zaświadczenia i odpowiedzi w ramach prowadzonych spraw,
 • porządkuje powierzony zbiór archiwum oraz utrzymuje prawidłowe warunki przechowywania dokumentacji - temperatura, wilgotność, warunki bezpieczeństwa p.poż,
 • przygotowuje i prowadzi działania instruktażowo - szkoleniowe dla policjantów i pracowników cywilnych przygotowywujących dokumentację do przekazania do archiwum oraz dla osób obsługujących podległe składnice akt w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania nowych procedur wynikających ze zmian legislacyjnych,
 • bierze udział w fizycznym niszczeniu dokumentów, w tym wyodrębnia dokumenty ze zbioru, pakuje, transportuje i ochrania przewożone materiały do firmy dokonującej zniszczenia oraz nadzoruje całkowite i nieodwracalne zniszczenie tych materiałów,
 • prowadzi okresowe kontrole zgodności stanów ewidencyjnych zbioru akt archiwalnych ze stanem faktycznym w archiwum KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych w celu ustalenia czy posiadany zasób archiwalny odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowuje cząstkowe informacje na potrzeby okresowych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwum, ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętności: analityczne, przekazywania informacji, pracy w zespole, obsługi komputera
 • komunikatywność
 • kreatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...