Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 130334

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu zamkniętym


Praca przy sztucznym oświetleniu


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


Niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych znajdujących się w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 • wykonywanie analiz na podstawie danych zebranych w dostępnych bazach danych;
 • dokonywanie sprawdzeń w bazie KCIK oraz wprowadzanie, modyfikacja i przetwarzanie danych w bazie PSI, wprowadzanie meldunków i zapytań do Systemu Informacji Operacyjnej II (SIO II);
 • udzielanie i wydawanie zaświadczeń o wpisach do ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego osobom zainteresowanym;
 • archiwizacja dokumentacji wytworzonej;
 • przygotowywanie prezentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • -umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • właściwa interpretacja przepisów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...