Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista ds. realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Starszy specjalista ds. realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/1615
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,- wykonuje zadania dot. udzielania zamówień z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,- opiniuje wnioski rozpoczynające postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu weryfikacji zasadności zastosowanego trybu,- współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.Co oferujemyDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćJako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracypraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterzeDodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,6310 mnożnik kwoty bazowej tj. 3314,13 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędneWykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,szkolenie z zakresu zamówień publicznych,kreatywność,samodzielność,komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,dyspozycyjność,umiejętność prowadzenia negocjacji,obsługa komputera - pakiet Office

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 314,13 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziTechnik obiektowy

Zakres odpowiedzialności: przeprowadzanie inspekcji, konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń, instalacji i systemów technicznych poszczególnych budynków z należytą starannością i...

Doradca Klienta

Jeżeli: Lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; Potrafisz działać zespołowo; Jesteś nastawiony na działanie, szukasz coraz lepszych rozwiązań; Jesteś otwarty na pracę...

Regionalny Koordynator ds. Rozwoju Rynku

promocja i sprzedaż pełnej oferty językowej i edukacyjnej sieci handlowej nawiązywanie i rozwijanie długotrwałych relacji z Klientami realizacja planów i zadań na wyznaczonym obszarze...

Entity Accounting & Reporting Specialist

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious...

Entity Accounting & Reporting Expert

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious...