Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 110121

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • monitoruje działalność przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu w zakresie stosowania taryf,
 • rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące stosowania taryf
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziale finansowym lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • wiedza z zakresu księgowości i finansów
 • umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych,
 • umiejętność obsługi MS Excel
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole i z trudnym klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Operator maszyn (m/k)

  Będziesz odpowiedzialny za: obsługę maszyny produkcyjnej, dbanie o poprawność parametrów, nadzorowanie poprawności procesu produkcji i działania maszyny, kontrolowanie jakości wyrobów...

  Magazynier z UDT (k/m)

  rozładunek i załadunek dostaw, transport wewnętrzny po hali produkcyjnej i magazynie, sprawdzanie zgodności przygotowanych wysyłek produktów z zamówieniami. doświadczenie w obsłudze wózków...

  Architekt IT Cloud

  Twój zakres obowiązków: analiza, projektowanie, optymalizacja (kosztowa i jakościowa) i dobór rozwiązań, usług oraz technologii przy uruchamianiu rozwiązań / migracji do chmury...

  Inżynier DevOps Cloud

  Twój zakres obowiązków: zarządzanie i monitoring środowisk chmurowych dla całej organizacji (landing-zones dla Azure lub/i AWS) wsparcie w projektowaniu, optymalizacji (kosztowa i jakościowa),...

  Opiekun Regionu

  Co jest do zrobienia? Budowanie świadomości dotyczącej OZE, Oferowanie usług i produktów Spółki, Doradztwo produktowe i opieka posprzedażowa, Realizowanie celów biznesowych zgodnie ze...