Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139471

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wymierzania kar pieniężnych, w związku z brakiem właściwej realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa wprowadzającymi środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw
 • rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzonych środków nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególnych rozwiązań służących ochronie interesów odbiorców energii i paliw
 • przeprowadza weryfikację wykonania obowiązku podejmowania działań zmierzających do realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • bierze udział w pracach zespołów problemowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub w kontroli finansowej, w dziale finansowym, w obszarze analiz ekonomicznych
 • Dobra znajomość prawa energetycznego
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Wiedza z zakresu księgowości i finansów
 • Umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • Wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowePrasowaczka ręczna

- klejenie elementów odzieży- prasowanie elementów odzieży- włączanie żelazek i urządzeń prasujących, sprawdzanie ich działania- plisowanie materiałów ręczne- formowanie elementów...

Specjalista do spraw logistyki

- koordynowanie procesów transportowych- praca jednozmianowa w godzinach 8-16- umowa zlecenie na okres 3 lat Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: rosyjski, w...

Pracownik sprzątający

- utrzymywanie czystości na terenie Portu Lotniczego w szczególności: pomieszczeń biurowych, socjalnych, pokoi, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, holów głównych, pomieszczeń kontenerowych,...

Asystent księgowości

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- wsparcie biura rachunkowego,- zapoznanie z programem Comarch Optima,- zapoznanie z...

Młodszy Specjalista Service Desk

Zadania: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wsparcia (1-wsza i 2-ga linia) od klientów wewnętrznych (pracowników ADS), administracja systemami IT, pisanie raportów SQL, analiza i rozwiązywanie...