Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Technik w wydziale transportu kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Technik w wydziale transportu kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/7430
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- realizacja zadań związanych z obsługą finansowo kadrową pracowników Wydziału Transportu, przygotowywanie wymaganych zestawień i analiz,- prowadzenie analiz mierników dotyczących zagadnień strategii Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,- prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów w magazynach Wydziału Transportu, także w programie SWOP,- współpraca z pracownikami Nieetatowego Zespołu Eksploatacji przy prowadzeniu ewidencji sprzętu transportowego,- przygotowywanie informacji dotyczącej gospodarki transportowej dla Kierownictwa KWP w Łodzi i BLP KGP,- składanie zestawień potrzeb do Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi oraz innych Wydziałów zaopatrujących,- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty specjalnej, obsługa systemu poczty specjalnej i poczty elektronicznej. W zastępstwie prowadzenie rejestru korespondencji jawnej i wydawanie jej uprawnionym osobom zgodnie z dekretacją Kierownictwa Wydziału,- przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej. Kontrolowanie i opracowywanie dokumentów finansowych zewnętrznych pod względem merytorycznym oraz ich zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i umowami zawartymi z wykonawcami,- wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji wytworzonej w Wydziale Transportu KWP w ŁodziMiejsce świadczenia pracy: ul. Stokowska 21/25Warunki pracy- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracyWymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys (CV) i list motywacyjny- kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742) o treści " wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych".Inne informacje:- wynagrodzenie: 2800 zł brutto + wysługa lat (od 01.01.2022r. - 3010 zł brutto),- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty otrzymane po terminie, uzupełnianie po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego- - planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).Termin składania dokumentów: do 24 listopada 2021 rokuMiejsce składania dokumentów:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku technika w Wydziale Transportu KWP w Łodzi"
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:- wykształcenie: średnie- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziLekarz Radiolog (opisy badań CBCT)

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty Radiologa, doświadczenie w opisywaniu badań w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej (pantomogram, CBCT), prawo wykonywania zawodu, umiejętność...

Administrator ds. Importu z Językiem Niemieckim

Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...

Kierownik Robót Konstrukcyjnych (Obiekty zabytowe)

Zakres obowiązków: Nadzór i kontrola nad realizacją robót budowlanych, Prowadzenie robót zgodnie z projektem i harmonogramem, Nadzorowanie i współpraca z podwykonawcami i dostawcami,...

Pracownik Inwentaryzacji

Poszukujemy osób do przeprowadzenia inwentaryzacji! To Ty decydujesz, która lokalizacja Ci odpowiada: Warszawa, Wrocław, Częstochowa, Sosnowiec, Łódź, Kraków, Poznań, Gdynia, Szczecin,...

Junior Specialist in Capital Markets

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations...