Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 85910

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- praca np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów zleconych;
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
 • prowadzi ewidencję obiektów mostowych tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej;
 • obsługuje program komputerowy System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich
 • znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Service Desk Agent with Romanian and English

Offer: Competitive salary and bonus program Work in dynamic international environment Daily contact with foreign clients Private medical care, life insurance, gym membership, internal trainings and...

Supervisor - Audyt Instytucji Finansowych

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Prowadzenie badań sprawozdań finansowych pod nadzorem Managera, w tym: Aktywny udział w planowaniu prac, w tym identyfikację kluczowych zagadnień i...

Administrator ds. Importu z Językiem Francuskim

Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...

Administrator ds. Importu z Językiem Norweskim

Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...