Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Zastępca naczelnika wydziału

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132467

Warunki pracy

praca przy komputerze


delegacje służbowe

Zakres zadań

 • Koordynuje na obszarze właściwości miejscowej Urzędu sprawy z zakresu prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Sporządza plany i sprawozdania w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Opiniuje akty prawne, normy, zalecenia i inne opracowania w zakresie prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Przygotowywuje projekty planów rozwoju działalności i wyposażenia technicznego w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Bierze udział w planowaniu bieżących spraw oraz rozwoju działalności i sporządzaniu sprawozdań z ich wykonania
 • Bierze udział w planowaniu rozwoju wyposażenia technicznego, dbałości o jego stan techniczny, prawidłową eksploatację i zabezpieczenie wyposażenia technicznego oraz innego powierzonego mienia
 • Organizuje pracę, dokonuje podziału zadań pomiędzy pracowników i udziela niezbędnych wyjaśnień, co do sposobu ich załatwienia, prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań
 • Stale współpracuje z Biurem Służby Miar i innymi komórkami organizacyjnymi GUM
 • Sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Wydziału Usług Metrologicznych i wydziałów zamiejscowych w zakresie wykonywania zadań w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ustaw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w metrologii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Młodszy Doradca ds. Contact Center

Jakie zadania na Ciebie czekają? kontakt z klientami naszej firmy w celu udzielania im najważniejszych informacji przez telefon, chat, e - mail; pomoc w kwestiach związanych z naszymi produktami,...

Mobilny Ekspert / Koordynator ds. Produktów dla Firm

Na co dzień w pracy: Wspierasz Klientów (mikroprzedsiębiorców, Klientów indywidualnych) w znalezieniu najbardziej korzystnego dla nich finansowania (kredytu, leasingu, faktoringu, innych...

Magister Farmacji

Do Twoich zadań należeć będzie: sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept oraz zamawianie towaru monitorowanie stanów w...

Spedytor Drogowy

Poszukujemy osób na stanowisko Spedytora Drogowego, do naszych istniejących już oddziałów we Wrocławiu, Starachowicach, Żorach i Piasecznie, a także jesteśmy otwarci na osoby z innych...

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...