Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120366

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu.


Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku kontakty telefoniczne z Ministerstwem Finansów celem uzyskania informacji w zakresie wnioskowanych zmian w planie finansowym


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • sporządzanie materiałów dotyczących planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – dysponenta III stopnia w zakresie budżetu tradycyjnego oraz wniosków o zmianę w planie
 • wystawianie i księgowanie dowodów wewnętrznych stanowiących podstawę do ujęcia w ewidencji planu budżetu oraz jego zmian
 • sporządzanie analiz przewidywanego wykonania rzeczowego planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – dysponenta III stopnia według potrzeb
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów dotyczących zmian planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie wyroków i ugód sądowych oraz świadczeń rentowych stanowiących zobowiązania Skarbu Państwa.
 • opracowywanie informacji opisowych z wykonania wydatków budżetowych w zakresie dysponenta III stopnia w układzie tradycyjnym oraz niezbędnych informacji i rozliczeń środków budżetowych pochodzących z rezerw celowych, ogólnych oraz budżetu Wojewody Łódzkiego.
 • sporządzanie informacji dla komórek organizacyjnych nadzorujących merytorycznie plany finansowe w zakresie poziomu wykonania wydatków budżetowych.
 • sporządzanie rozliczenia odpisu na ZFŚS.
 • realizacja obowiązku przedkładania danych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planu finansowego oraz wniosków o zmianę w planie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności zagadnień planistycznych
 • umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawansowanym
 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości/ finansów publicznych
 • kurs księgowości
 • znajomość obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...