Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117116

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia właściwy obieg dokumentacji, odpowiednie warunki jej przechowywania i archiwizowania, ewidencjonuje wpływającą i wychodzącą korespondencję zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rejestruje, sporządza dokumenty i pisma zlecone przez przełożonych, obsługuje komputer ( w tym stanowisko ODN) w celu wsparcia bieżącej pracy przełożonego. Sporządza komunikaty z aktualnie wykonywanych czynności służbowych.
 • Ewidencjonuje czas pracy i absencje pracowników w systemie SWOP.
 • Prowadzi i aktualizuje ewidencję obowiązujących aktów prawnych związanych z działalnością statutową Wydziału Techniki Operacyjnej oraz regulacji związanych ze służbą w Policji. Udziela pomocy i udostępnia w/w akty funkcjonariuszom Sekcji.
 • Wspomaga pracę policjantów Wydziału prowadzących pracę operacyjną poprzez wykonywanie zleconej niezbędnej dokumentacji.
 • Inicjuje zapotrzebowania na artykuły biurowe, druki i sprzęt biurowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wystawione przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi kancelaryjnej
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...