Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117383

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: Praca w stresie pod presją czasu Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności w ewidencji rozrachunków


Kilka razy w roku: inne jednostki administracji publicznej w celu rozwiązania bieżących problemów i wątpliwości związanych z ewidencją księgową oraz klasyfikacją budżetową


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • księgowanie operacji finansowo – gospodarczych w systemie finansowo – księgowym w zakresie dokumentów ewidencjonowanych w rejestrze zakupu w celu właściwego ujęcia danych w księgach rachunkowych Urzędu
 • sporządzanie dokumentacji pomocniczej dotyczącej zobowiązań jednostki
 • sporządzanie wydruków z rejestrów oraz kontrola kompletności dowodów księgowych, a także prowadzenie ewidencji dokumentów wydawanych na zewnątrz Oddziału w szczególności na wniosek organów kontrolujących w zakresie wydatków budżetowych
 • sprawdzanie dowodów księgowych w zakresie kompletności podpisów, pieczęci oraz zapisów dotyczących daty uregulowania zobowiązania
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów z zakresu rachunkowości i zasad rachunkowości budżetowej
 • umiejętność obsługi programów biurowych w tym w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...