Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 119919

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia nieprawidłowości występujących w otrzymanych dokumentach finansowo-księgowych


kilka razy w roku: organy egzekucyjne w celu uzgodnienia trybu postępowania lub przekazania istotnych informacji związanych z zajętymi wierzytelnościami


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • sporządzanie przelewów i kontrola zgodności danych na fakturze z wydrukami z systemu bankowości elektronicznej w celu terminowej realizacji zobowiązań Urzędu
 • kontrola przedkładanych przez komórki merytoryczne dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym oraz pod względem prawidłowości przypisania wydatku do klasyfikacji budżetowej
 • dekretacja dokumentów dotyczących wydatków budżetowych w celu prawidłowego ich ujęcia w systemie finansowo – księgowym
 • sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych w zakresie dyspozycji finansowych komórek merytorycznych, które nie zostały udokumentowane dokumentami zewnętrznymi
 • kontrola zgodności terminów zapłaty z zapisami wynikającymi z zawartych umów w celu zapewnienia terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów z zakresu rachunkowości i znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zagadnień dotyczących dokumentacji (faktur).
 • zdolność kojarzenia zagadnień realizowanych w różnych obszarach tematycznych
 • umiejętność obsługi programów biurowych w tym w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...