Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120455

Warunki pracy

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu:. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego


Kilka razy w miesiącu: Pracownicy jednostek zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim


kilka razy w roku: pracownicy urzędów centralnych, pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie, stowarzyszenia

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów postanowień dotyczących opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymogów obrony cywilnej/ochrony ludności
 • współpraca przy opiniowaniu dokumentacji dotyczącej ustanawiania stref ochronnych ujęć wody
 • realizacja zadań w zakresie zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego, wody do urządzeń specjalnych w celu likwidacji skażeń oraz celów przeciwpożarowych, a także źródeł energii w miejscach przebywania poszkodowanej ludności
 • uczestnictwo w kontrolach JST w zakresie realizacji zadań OC
 • współpraca w zakresie przygotowania do zintegrowanych działań sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
 • prowadzenie ewidencji infrastruktury obrony cywilnej na terenie województwa oraz jej bieżąca aktualizacja oraz ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, przewidzianych do prowadzenia przygotowań realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
 • współudział w opracowywaniu przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa, aktualizacji i realizacji Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa łódzkiego oraz Planu obrony cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania nadającego ww. uprawnienia
 • znajomość ustaw o zarządzaniu kryzysowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o obronie Ojczyzny
 • Komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony ludności
 • szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, szkolenie z zakresu gospodarki przestrzennej
 • znajomość jednego z języków obcych obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej- komunikatywnie
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...