Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 119709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno- biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku A- dwupiętrowym,

 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,

 • Urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A- dwupiętrowy, budynek B- jednopiętrowy, budynki A1 i C- parterowe,

 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Księguje przy pomocy systemu komputerowego przypisy, odpisy, wpłaty oraz zwroty na kartach kontowych podatników.
 • Uzgadnia zaksięgowane operacje na kartach kontowych z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej zainteresowanym jednostkom.
 • Dokonuje zwrotów podatków i nadpłat podatkowych w celu zapewnienia terminowego rozliczenia z podatnikiem.
 • Analizuje zapisy na kartach kontowych w celu przekazania informacji o zmianie stanu zaległości objętej tytułem wykonawczym oraz informacji na temat niezapłaconych zaległości podatkowych do Działu Spraw Wierzycielskich.
 • Sporządza postanowienia w zakresie zaliczania wpłat dokonanych po terminie, nadpłat oraz zwrotów na bieżące zobowiązania i zaległości zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie rozliczeń zobowiązanego.
 • Przygotowuje korespondencję do podatników, płatników, organów skarbowych, administracji państwowej, samorządowej, ZUS, organów ścigania, sądów, komorników sądowych celem przekazania lub uzyskania informacji niezbędnych w prowadzonych czynnościach i postępowaniach.
 • Analizuje karty kontowe podatników w celu likwidacji nadpłat i zaległości podatkowych.
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie działania komórki organizacyjnej w celu dostarczenia aktualnej informacji w zakresie danego tematu.
 • Przyjmuje i przekazuje karty kontowe podatnika w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń między urzędami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

  Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

  Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

  Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

  Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

  Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

  Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

  Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

  Kierownik Zespołu Zakupów

  Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...