Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113755

Warunki pracy

           praca  biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,


                       użytkowanie sprzętu  biurowego (komputer, drukarka),


                       praca przy komputerze,


                       oświetlenie naturalne i sztuczne,


                       praca samodzielna wymagająca  wysokiej koncentracji.


                    miejsce pracy –  parter w budynku jednopiętrowym


           budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole stosowania środków ochrony roślin i pobierania prób płodów rolnych do badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz nadzoruje kontrole wykonywane przez Oddziały,
 • Koordynuje prace związane z funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF,
 • Koordynuje prace prowadzone w województwie łódzkim w związku z monitoringiem zużycia środków ochrony roślin,
 • Przeprowadza kontrole wprowadzania do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz udostępniania produktów nawozowych UE,
 • Sporządza wymaganą dokumentację i sprawozdania z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • Wprowadza dane do w Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, lub wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...