Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie,
 • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pod nadzorem przełożonego lub bardziej doświadczonego pracownika wykonuje czynności pomocnicze w prowadzonych źródłowych kontrolach podatkowych.
 • Sporządza projekt protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
 • Opracowuje ustalenia z kontroli i czynności sprawdzających celem ich zaewidencjonowania w podsystemie i w innych ewidencjach niezbędnych do zapewnienia kompletności i aktualności danych dla celów sprawozdawczych.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma wpływające do komórki bądź dokonuje innych rozstrzygnięć w tych sprawach.
 • Bierze czynny udział w prowadzonych czynnościach sprawdzających i występuje do innych urzędów skarbowych o ich przeprowadzenie.
 • Sporządza wnioski o ukaranie w celu nałożenia kary w przypadkach stwierdzenia popełnienia przestępstwa podatkowego lub wykroczenia podatkowego.
 • Bierze udział w czynnościach mandatowych realizowanych w ramach działań komórki.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu zapewnienia należytego przepływu informacji.
 • Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów,
 • Zdolność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi,
 • Komunikatywność,
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Jakie zadania na Ciebie czekają? sprzedaż produktów i usług w swoim sektorze, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów; realizacja i monitorowanie procesów zamówień klientów; dbanie...

Twórca artykułów z zakresu marketingu

- utworzenie artykułów z zakresu marketingu do rosyjskojęzycznej strony internetowej- utworzenie krótkich postów na bloga w języku rosyjskim z zakresu marketingu- przewidywany okres...

Sprzedawca - handlowiec

- sprzedaż towarów tureckich - kontakt z kontrahentami w Turcji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: turecki, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie -...

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, skaner, fax,- przyjmowanie i wysyłanie...

Pracownik socjalny

obsługa interesantów, praca w terenie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna...