Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129931

Warunki pracy

Praca biurowa; możliwe wyjścia/wyjazdy służbowe do innych urzędów lub instytucji, na terenie m. Łodzi. Do dyspozycji samochody służbowe bez kierowcy.  Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku z windą, ale z barierami architektonicznymi dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. niedostosowane toalety, wąskie korytarze, małe pomieszczenia biurowe, brak klimatyzacji.

Zakres zadań

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa oraz wybrane zadania z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej w tym:
 • prowadzenie dokumentacji personalnej, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, wyjść służbowych, dokonywanie ocen okesowych, nadzorowanie służby przygotowawczej
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, potrąceń, rozliczanie delegacji, prowadzenie funduszu socjalnego, dokonywanie przelewów pieniężnych
 • realizacja zgłoszeń i tworzenie dokumentacji do ZUS, US, GUS oraz ubezpieczeń dodatkowych (pracowniczych i komunikacyjnych), tworzenie e-deklaracji podatkowych
 • dokonywanie zakupów, zlecanie napraw, konserwacji i remontów
 • obsługa programów: kadrowego, płacowego, Płatnika, sprawozdawczości GUS, MS Office, portalu sprawzdawczego Besti@, bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej i e-PUAP
 • prowadzenie ewidencji, np. badań lekarskich, szkoleń BHP, ocen okresowych pracowników, upoważnień, zaświadczeń
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątku, dokonywanie likwidacji, zlecanie utylizacji środków trwałych
 • przygotowywanie projektu budżetu, budżetu oraz zmian w budżecie w wersji papierowej i elektronicznej
 • zastępowanie stanowiska finansowo-księgowego oraz wykonywanie innych zadań zleconych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych na stanowisku obejmującym kadry, płace lub księgowość i sprawozdawczość budżetową.
 • znajomość programu Płatnik, MS Office (w tym Excel), programu kadrowo-płacowego, bankowości elektronicznej, portalu sprawozdawczego GUS
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz finansów sektora administracji publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz dyscypiliny finansów publicznych
 • umiejetność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz i planowania budżetu.
 • odpowiedzialność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...