Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 118294

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na II piętrze

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegającą na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczacą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,
 • prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjnych oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),
 • prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórek organizacyjnych,
 • opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe, jak również prowadzi książkę etatową przydzielonych komorek organizacyjnych KWP w Łodzi,
 • współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
 • sporządza analizy etatowo - osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,
 • sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji publicznej
 • znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Lider produkcji

  Zadania: Zarządzanie pracą podległego zespołu i parku maszynowego Utrzymanie i usprawnianie ustalonych procedur i standardów produkcyjnych Nadzorowanie dyscypliny pracy zgodnie ze standardami...

  Pielęgniarka / Pielęgniarz

  Opis stanowiska: prowadzenie zabiegów hemodializy, opieka pielęgniarska nad pacjentami hemodializowanymi i dializowanymi otrzewnowo, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Warto z nami...

  Lekarz

  Opis stanowiska: opieka lekarska nad pacjentami stacji dializ. Oferujemy: gwarancję stabilności warunków wynagrodzenia i zatrudnienia, formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę,...

  Specjalista ds. transportu

  Zadania: Planowanie i zarządzanie flotą pojazdów Kontrola jakości i kosztów transportowych Obsługa klientów poprzez planowanie, realizowanie, kontrolowanie zleceń transportowych Rozliczenia z...

  Koordynator ds. Dystrybucji

  Twój zakres obowiązków Prowadzenie floty w transporcie krajowym LTL oraz FTL Optymalizacja tras, proponowanie rozwiązań, reagowanie na bieżące sytuacje Bieżąca współpraca z Przewoźnikami....