Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139420

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzi i aktualizuje zestawienia danych liczbowych obrazujące stan etatowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi i aktualizuje wojenną obsadę etatową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek podległych oraz kompletuje i na bieżąco prowadzi teczki wojennej obsady kadrowej,
 • prowadzi obsługę Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w zakresie zamawiania, przydzielania, rejestrowania i rozliczania pieczęci i stempli,
 • prowadzi ewidencję pracowników przechodzących do innych jednostek po przejściu resortu na strukturę wojenną,
 • wprowadza do systemu SWOP dane mobilizacyjne i organizacyjno - etatowe związane z zarządzaniem etatowością,
 • prowadzi ewidencję sprzętu kwaterunkowego, sportowo - szkoleniowego, techniki biurowej, łączności i informatyki, p.poż. znajdującego się na stanie wydziału,
 • archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych,
 • Znajomość przepisów ustawy o obronie ojczyzny,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analizowania,
 • Samodzielność,
 • Terminowość,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym sporządzanie dokumentacji w pakiecie Office.


Marketing & Brand Manager

OPIS STANOWISKA Opracowanie i wdrażanie kreatywnych, kompleksowych strategii marketingowych, które zwiększą rozpoznawalność marki, wzmocnią jej pozycję na rynku, zbudują relację z klientami...

Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych

Twój zakres obowiązków Kierowanie i koordynowanie prac na budowie w zakresie robót wyburzeniowych i ziemnych, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z...

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...