Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy informatyk

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87185

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy, zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: klienci, w tym wykonawcy usług, dostawcy sprzętu, systemów informatycznych, oprogramowania. Cel: ustalenia terminów dostaw, zgłoszenia pojawiających się problemów.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej, administrowanie systemami oraz rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, usuwanie usterek
 • planowanie, realizacja i rozliczanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w okresie roku budżetowego oraz nadzór nad procesem likwidacji sprzętu
 • procedowanie umów z zakresu informatyzacji oraz ich rozliczanie. Nadzór nad ich realizacją i kontynuacją bądź aneksowaniem oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydatków informatycznych i dokumentacji z nimi związanej
 • pomoc pracownikom Urzędu w obsłudze sprzętu informatycznego oraz pomoc w eksploatacji programów użytkowych wykorzystywanych przy realizacji zadań Urzędu
 • przygotowywanie procedur, map procesów i innej dokumentacji w zakresie zadań Oddziału oraz prowadzenie zestawień, analiz i statystyk w szczególności w zakresie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie zamówień. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • prowadzenie korespondencji, przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach skierowanych do oddziału
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie zamówień. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez ABW postępowania sprawdzającego w celu uzyskania ww. poświadczenia
 • znajomość języka angielskiego – średniozaawansowany
 • znajomość budowy sieci LAN/WAN, biegła obsługa arkuszy kalkulacyjnych, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: informatyczne, z zakresu zamówień publicznych, finansów, księgowości i rachunkowości
 • Posiadanie uprawnień SEP w eksploatacji urządzeń do 1 kv
 • analityczne myślenie, sumienność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Jakości

Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

Specjalista ds. Realizacji Zamówień

Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

Diagnosta medyczny (badania słuchu)

Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

Pracownik Działu Finansowego

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...