Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113978

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Wykonywanie zadań pod presją czasu

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych świń i realizacji badań kontrolnych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych świń
 • Przeprowadza kontrole sposobu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez powiatowych lekarzy weterynarii dotyczących zwalczania chorób zakaźnych świń i realizacji badań kontrolnych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych świń
 • Przygotowuje sprawozdania dotyczące monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych świń
 • Prowadzi szkolenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych świń
 • Obsługuje wnioski powiatowych lekarzy weterynarii o przydzielenie pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej i wyznaczonym lekarzom weterynarii dostępu do systemów informatycznych
 • Prowadzi sprawy wszczęte w wyniku złożonych do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii skarg, wniosków, odwołań i zażaleń dotyczące monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych świń
 • Uczestniczy merytorycznie przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i realizacji badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i europejskich w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • Dobra znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania programów komputerowych (MS Word, MS Excel)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat.B
 • Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...