Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent do spraw: archiwizacji dokumentów w sekcji archiwum wydziału ds. ochrony informacji niejawnych kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Starszy referent do spraw: archiwizacji dokumentów w sekcji archiwum wydziału ds. ochrony informacji niejawnych kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/2026
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- weryfikuje prawidłowości przygotowania dokumentów do archiwizacji, a następnie włącza je do zbioru archiwum,- prowadzi w formie elektronicznej i manualnej registraturę powierzonego zasobu archiwum,- wykonuje kwerendy na zbiorze archiwalnym w celu odnalezienia informacji bądź dokumentów żądanych przez osoby i podmioty upoważnione,- przygotowuje pisma oraz zaświadczenia w ramach prowadzonych spraw,- porządkuje powierzony zbiór archiwum, utrzymuje prawidłowe warunki przechowywania dokumentacji (temperatura, wilgotność, warunki bezpieczeństwa p.poż),- wykonuje okresowe analizy dokumentacji pod kątem kwalifikowania zasobu do brakowania i sporządzania protokołów brakowania,- bierze udział w fizycznym niszczeniu dokumentów - wyodrębnianie dokumentów ze zbioru, pakowanie, transport i ochrona fizyczna przewożonych materiałów do firmy dokonującej zniszczenia, nadzór nad całkowitym i nieodwracalnym zniszczeniem tych materiałówCo oferujemyDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćJako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%Warunki pracypraca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w piwnicy, dźwiganie ciężarów pow. 5 kg.Dodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,4033mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2851,45 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna -ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne


Wymagania inne:

obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office (Access, Word, Excel)umiejętność interpretacji przepisów i procedurPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)wykształcenie wyższedoświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze archiwistykikurs archiwistydostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 851,45 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziKierownik Działu Logistyki

Jeżeli: masz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku menedżera; Twoją pasją jest logistyka magazynowa i kontakt z klientem; potrafisz tworzyć i z sukcesem realizować plany...

Koordynator ds. Planowania Zapotrzebowania

CEL STANOWISKA: Koordynacja procesu Supply Chain pod kątem dostępności produktów na lokalnej platformie logistycznej (wskaźniki ISA/OSA/OTIF) . Wsparcie procesów zamówień i zaopatrzenia w...

Product Manager - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Lekarz Neurolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Asystent II / Starszy Asystent w dziale Audytu Ogólnego

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Realizację projektów z zakresu badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających Bezpośrednią współpracę z klientami...