Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 87415

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu Archiwum Zakładowego na stanowisku administracyjno – biurowym, sporadyczne wyjazdy służbowe w celu obsługi urzędów w zakresie zadań związanych z archiwizacją,

 • praca wymagająca zarówno wysiłku umysłowego jak i fizycznego,

 • praca na wysokości do 3 metrów przy wykorzystaniu drabiny, podestów

 • praca w pomieszczeniach, w których składowane są dokumenty archiwalne wiążąca się z narażeniem na czynniki biologiczne ( np. kurz, grzyby)

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia pracy- sprzęt wspomagający transport ręczny (np. wózki pchane), sprzęt biurowy ( komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, wyposażonym w windę,

 • budynek posiada bariery architektoniczne( brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań

 • Przyjmuje, przechowuje i zabezpiecza przyjętą dokumentacje oraz prowadzi ewidencję zasobu archiwum,
 • Udostępnia ze zbioru archiwalnego dokumenty osobom upoważnionym oraz sporządza kserokopię dokumentów,
 • Przygotowuje i przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego,
 • Wyłącza ze zbiorów archiwalnych dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania upłynął,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi izby w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
 • Współpracuje w zakresie innych zadań realizowanych przez Wydział z właściwym Archiwum Państwowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i prawa archiwalnego,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kierownik Działu Jakości

  Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

  Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

  Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

  Specjalista ds. Realizacji Zamówień

  Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

  Diagnosta medyczny (badania słuchu)

  Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

  Pracownik Działu Finansowego

  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...